Verborgen bronnen

 

Voor de veertigdagentijd, reik ik woorden uit de Schrift aan ter overweging. Probeer deze woorden een dag in u om te dragen. Ik mediteer niet voor u, u doet het zelf. Biddend en overwegend zullen we ontdekken dat Hij door deze woorden tot ons wil spreken. Zie meditaties.

Onder bidden / het getijdengebed vindt u een serie overdenkingen over het getijdengebed. Begin bij het begin en lees iedere dag een stukje. Is het te moeilijk, sla het dan over en ga verder met het volgende.

De diensten waar ik in de veertigdagentijd in voorga vindt u onder meditatiesZondag 5 maart vindt u hier.

 

Verborgen bronnen