Verborgen bronnen

Het is mooi om naar zeilen te kijken, maar mooier is het om het zelf te doen, het is goed om over bidden te lezen, maar nog beter is het om het zelf in praktijk te brengen. Als je vanaf een terras in de Galamadammen naar deze zeilboot zit te kijken, kun je genieten. Maar dat betekent nog niet dat je zelf gezeild hebt. Als je een boek over bidden gelezen hebt, wil dat nog niet zeggen dat je zelf gebeden hebt. Toch laten we het vaak bij dat lezen en komt dat in de plaats van het bidden.

Jezus roept ons op om onze eigen weg met Hem te gaan. Dat betekent niet dat we Hem nadoen, maar wel dat we durven te leven vanuit de grondhouding waarmee Hij leefde. Die werd door twee dingen gekenmerkt: vertrouwen en overgave. Alleen door dat zelf in praktijk te brengen weten we wat dit betekent. Zo starten we een nieuwe serie: ga je eigen weg met God, voor jou is er geen andere weg dan jouw weg met God. Durf die dan ook te gaan. Rabbi Susa zei: “Mij zal later niet gevraagd worden, waarom ben je Mozes niet geweest? Mij zal gevraagd worden, waarom ben je Susa niet geweest?”

Verborgen bronnen