Verborgen bronnen

Onder het hoofd “getijdengebed” vindt u een aantal overwegingen over het getijdengebed. Bron is het boekje “Christus ontmoeten in het getijdengebed”, met toestemming van de abdij van Bonheiden overgenomen.

Iedere dag een of twee overwegingen lezen kan u helpen in deze veertigdagentijd voor bezinning op het gebed en onze eigen plaats en taak daarin.

 

 

 

 

 

Verborgen bronnen