Avondgebeden

Voleinding

O Koning in uw majesteit, Christus, des Vaders heerlijkheid, die ons herstelt in glans en eer en breekt de macht des doods, o Heer. Gij neemt ons aller zwakheid aan om zo het strijdperk in te gaan; de dood, ons door de slang gebracht, vertrapt Gij stervend door uw...

Lees meer

De lofzang van Maria

Mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige....

Lees meer

Mijn Heer en mijn God,

Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid uw opperste Majesteit.   Ik dank U voor alle weldaden, in het bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard.   Kom, Heilige Geest, verlicht mijn verstand, om mijn zonden te kennen en geef mij de genade van...

Lees meer

Heer, U alleen weet wat deze dag waard was.

Heer, U alleen weet wat deze dag waard was. Ik heb veel gedaan en veel nagelaten. Ik heb veel geprobeerd en veel niet volbracht. Ik heb gehandeld en beslist uit ongeloof en ben de mensen veel liefde schuldig gebleven. Ik wil allen die mij onrecht aangedaan hebben...

Lees meer