3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 En Jezus zei tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zei tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! 
Johannes 2

 

Jezus is als gast op het feest gekomen. Maar Hij blijft dat niet. Maria geeft Hem de leiding. Ze zegt tegen de bedienden dat zij moeten doen wat Hij zegt. Daarmee wordt Hij de leider van het feest. De bedienden moeten zijn bevelen opvolgen. Dat is een wezenlijke verandering. Jezus wordt van gast de gastheer. Het maakt een groot verschil of God de gast of de gastheer in ons leven is. Een gast vraagt aandacht, verzorging en tijd. De gastheer geeft aandacht, verzorging en tijd.

 

Een gast kan veel vragen. Zeker als God onze gast is. Dan komt het op ons aan. Op wat wij voor Hem doen. Dan lopen we ons het vuur uit de sloffen als Martha. Maar Jezus zegt dat Maria het beste deel heeft uitgekozen. Zij zit aan zijn voeten en ontvangt van Hem. Zo is het hier ook. De gastheer is aan het eind van zijn latijn. Er is niets meer te drinken. Het is op. Ook wij kunnen op zijn en dan neemt Jezus het over. Dan wordt Hij onze Gastheer. Het is een geheim dat door het leven heen ontdekt moet worden. Maar wie het ontdekt, voor die wordt alles anders.

 

Leven we uit geloof en vertrouwen, ontvangend of leven we wettisch en lopen we op onze tenen voor God? Wat Hij vraagt kunnen wij niet volbrengen uit onszelf. dan raken we uitgeput. Dat ervaren mensen als een juk, dat kun je niet opbrengen. Neen, het geheim van het leven, is dat Jezus de gastheer wordt.. Hij neemt de leiding.. Zo moet het ook in ons leven worden. ‘  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
(Matteus 11)
..

 

Delen

Spreekt dit u aan? Deel het dan via de social media.