Getijdengebed

Het getijdengebed 81

vervolg van het getijdengebed 80   bron: Christus ontmoeten in het getijdengebed Benedictinessen Bonheiden Schrift en Liturgie 18   COMPLETEN (Gebeden voor de nacht)     Hooggeprezen zijt Gij, Heer, almachtige Meester, die de dag met zonlicht...

Lees meer

Het getijdengebed 80

vervolg van het getijdengebed 79  bron: Christus ontmoeten in het getijdengebed Benedictinessen Bonheiden Schrift en Liturgie 18   Omwille van de bede : vergeef ons onze schulden, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven, noemde Augustinus het Gebed des Heren...

Lees meer

Het getijdengebed 79

vervolg van het getijdengebed 77   bron: Christus ontmoeten in het getijdengebed Benedictinessen Bonheiden Schrift en Liturgie 18   Met het invoegen van de voorbeden in Lauden (morgengebed) en Vespers (avondgebed) heeft het nieuwe getijdengebed de oude traditie...

Lees meer

Het getijdengebed 78

vervolg van het getijdengebed 77   bron: Christus ontmoeten in het getijdengebed Benedictinessen Bonheiden Schrift en Liturgie 18   Maria biedt aan het mensgeworden Woord de dankbaarheid en de vreugde van heel de schepping aan. Dit Magnificat van de...

Lees meer

Het getijdengebed 77

vervolg van het getijdengebed 76   bron: Christus ontmoeten in het getijdengebed Benedictinessen Bonheiden Schrift en Liturgie 18     De lofzang van Maria is  in de avond het grote danklied om de verlossing. Haar lied van deemoed en lofprijzing, van overgave...

Lees meer

Het getijdengebed 76

vervolg van het getijdengebed 75   bron: Christus ontmoeten in het getijdengebed Benedictinessen Bonheiden Schrift en Liturgie 18   Na de hymne volgt de psalmodie, vaak bestaand uit psalmen die dankbaarheid en vertrouwen uitdrukken. Op zondagavond ontbreekt nooit...

Lees meer

Het getijdengebed 75

vervolg van het getijdengebed 74    bron: Christus ontmoeten in het getijdengebed Benedictinessen Bonheiden Schrift en Liturgie 18   De opbouw van de vesper Na het openingsvers volgt de hymne. Zij is een poëtisch element dat m de loop van de eeuwen door het volk...

Lees meer

Het getijdengebed 74

vervolg van het getijdengebed 73    bron: Christus ontmoeten in het getijdengebed Benedictinessen Bonheiden Schrift en Liturgie 18   Psalm 141 is het grote avondgebed van de Heer. In het bidden van deze aloude vesperpsalm geeft de Heer de gelovige deel aan het...

Lees meer

Het getijdengebed 73

vervolg van het getijdengebed 72    bron: Christus ontmoeten in het getijdengebed Benedictinessen Bonheiden Schrift en Liturgie 18   Dat psalm 141 tot de oude en meest geliefde avondpsalmen behoorde, is betekenisvol. Ook het nieuwe getijdenboek geeft in de eerste...

Lees meer

Het getijdengebed 72

vervolg van het getijdengebed 71    bron: Christus ontmoeten in het getijdengebed Benedictinessen Bonheiden Schrift en Liturgie 18   Het kon moeilijk anders of het ontsteken van het licht in de avond moest de christen wel spontaan herinneren aan Christus’ licht...

Lees meer
Pagina 1 van 912345...Minst recente »