Meditaties

Stabiliteit 2

vervolg van stabiliteit 1 Bron: Esther de Waal:  God zoeken           monastieke cahiers   Tegenover deze verbijsterende, uitputtende ren van het een naar het ander, betekent monastieke stabiliteit, het aanvaarden van deze omstandigheden, deze mensen, dit en...

Lees meer

Stabiliteit 1

Bron: Esther de Waal: God zoeken            monastieke cahiers Iedereen voelt de noodzaak zich thuis te voelen, zich ergens geworteld te weten, want het is onmogelijk om te zeggen: «Wie ben ik ?», zonder eerst te vragen: «Waar ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik...

Lees meer

Het getijdengebed

bron: Christus ontmoeten in het getijdengebed Benedictinessen Bonheiden Schrift en Liturgie 18   Bidden is een opdracht die ons gegeven is. Bidt zonder ophouden, zegt de apostel Paulus. Volhardt in het gebed is ook een aansporing die we menigmaal horen. De...

Lees meer

Dor? Wacht niet tot de regen komt!

  Anders bidden is ontdekken dat Hij door Zijn Geest in ons bidt. Dat neemt niet weg dat wij dat niet altijd zo ervaren. Integendeel, soms kan ons gebed dor zijn. Het leeft dan niet. De woorden die wij bidden komen niet verder dan ons verstand. We kunnen er niet...

Lees meer

Anker van de hoop

... Waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt. 19 Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot...

Lees meer

Achter Mij of achter jezelf aan? VDT 1

Achter Mij of achter jezelf aan? Dag 1 veertigdagentijd 2016 Indien iemand achter Mij wil komen..... Lukas 9:23 Dit woord spreekt Jezus tot de mensen die Hem volgen. Die achter Hem aan lopen, zeg maar. Die onder de indruk zijn van zijn tekenen en wonderen. Die...

Lees meer

Bidt zonder ophouden Voorbereiding VDT 2016 – 3

Bidt zonder ophouden Voorbereiding 40 dagen 2016 - 3 Het morgen-  en avondgebed dat wij in deze veertigdagentijd bidden, herinnert aan de offerdienst in de tempel van Jeruzalem. Daar werden de offers gebracht,tot verzoening voor de zonden van het volk, maar werden ook...

Lees meer

En de zon ging over hem op (34)

22 Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen, en trok de doorwaadbare plaats van deJabbok over; 23 hij nam hen en deed hen de beek overtrekken, en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. 24 Zo bleef Jakob...

Lees meer

Jakob, de vasthouder (33)

Vervolg van meditatie   Esau komt Jakob tegemoet      Afbeelding: Charlotte's Musings: Wrestling with God 22 Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen, en trok de doorwaadbare plaats van deJabbok over; 23 hij nam...

Lees meer

Esau komt Jakob tegemoet (32)

vervolg meditatie Angst     afbeelding: Jacob-wrestling-with-the-angel Chagall Toen nam hij van hetgeen hij verworven had een geschenk voor zijn broeder Esau:14 tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen, 15 dertig zogende kemelinnen met...

Lees meer

Angst (31)

vervolg van meditatie: Jakob de oprechte      Vayishlach art Jacob wrestles with Esau's Angel 1 Ook Jakob ging zijns weegs, en engelen Gods ontmoetten hem. 2 Toen hij hen zag, zeide Jakob: Dit is een leger Gods. Daarom noemde hij die plaats Machanaïm...6 De boden nu...

Lees meer

Jakob, de oprechte (30)

Vervolg van meditatie: opnieuw een droom     The-alliance-of-jacob-and-laban-1635- 36 Toen werd Jakob toornig en twistte met Laban, en Jakob antwoordde en zei tot Laban: Wat is mijn overtreding, wat is mijn zonde, dat gij mij zo heftig achtervolgd hebt? 37 Nu gij al...

Lees meer