Meditaties

Opnieuw een droom (29)

Vervolg van meditatie Vernedering en verhoging Giovanni Benedetto Castiglione - Jacob Leading the Flocks of Laban  32 Ik zal heden door al uw kleinvee gaan en daaruit elk gespikkeld en gevlekt stuk kleinvee afzonderen; elk zwart stuk onder de schapen, en wat gevlekt...

Lees meer

Vernedering en verhoging (28)

vervolg meditatie en hij vertelde Laban al deze dingen   afbeelding Fra Angelico  de annunciatie (aankondiging) Jakob was een volle maand bij Laban in huis 15 toen deze tegen hem zei: ‘Het is niet nodig dat je voor niets voor mij werkt, alleen omdat je familie van me...

Lees meer

En hij vertelde Laban al deze dingen (27)

vervolg meditatie wat liefde doet    12 En Jakob gaf Rachel te kennen, dat hij een broeder van haar vader, en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij heen, en gaf het aan haar vader te kennen. En het geschiedde, toen Laban die tijding hoorde van Jakob, de zoon...

Lees meer

Wat liefde doet (26)

vervolg meditatie een gelofte  afbeelding: Palma il Vecchio  Jakob en Rachel 1 En Jakob begaf zich op weg en ging naar het land der stammen van het Oosten... 7 Toen zei hij: Zie, het is nog volop dag, het is nog geen tijd, dat de kudde bijeengedreven wordt; drenkt het...

Lees meer

Een gelofte (25)

Vervolg van meditatie ik heb het niet geweten afbeelding: catacomben Rome 2009  zelf geroteerd Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21 en als ik veilig...

Lees meer

Ik heb het niet geweten (24)

vervolg van meditatie de plaats  afbeelding Rembrandt : verloren zoon  Hermitage St. Petersburg augustus 2011 11 En hij bereikte de plaats, waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en...

Lees meer

Dé plaats (23)

Dé plaats   vervolg meditatie een offerlam               afbeelding Catharinakapel Lemiers 11 En hij bereikte de plaats, waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats...

Lees meer

Een offerlam (22)

Een offerlam: vervolg van meditatie Jakobs droom slaapt in ons  afbeelding Marc Chagall  Jakobs droom 16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: Waarlijk, de Here is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. 17 En hij vreesde en zei: Hoe ontzagwekkend is deze...

Lees meer

Jakobs droom slaapt in ons (21)

Of zouden we allemaal op een gelijke manier op Zijn liefde mogen rekenen? Zou Hij voor ieder van ons niet rusten totdat Hij gedaan heeft wat Hij beloofd heeft? Omdat Hij ons kent en weet hoe diep het verlangen in ons zit naar Hem. Aan de buitenkant vaak niet te zien…

Lees meer

Hij daalt af (20)

Altijd daalt Hij af, nooit klimmen wij omhoog.Hij vindt ons onderaan om daar zijn zegen over ons uit te spreken, om ons te geven wat wij nooit uit onszelf verwerven kunnen. Altijd willen wij omhoog, wij kunnen het nauwelijks geloven, we zeggen het wel, maar …

Lees meer

Barensweeën (19)

Onze weeën zijn barensweeën, zij dienen een doel, zoals Rebecca Esau en Jakob gebaard heeft, zoals moeders kinderen gebaard hebben. We zijn op weg, zoals Jakob naar een onbekende bestemming, en de zon ging onder? Is dat het laatste, dat het donker wordt? …

Lees meer

Zegen tegenover haat (18)

Jakob moet vluchten omdat hij vermoord dreigt te worden,(vs 41) Mozes moet vluchten voor Farao, David moet vluchten voor Saul, Jezus moet vluchten voor Herodes. De drager van de belofte heeft hier geen leven tenzij hem van Godswege door Zijn bescherming de zegen…

Lees meer