Middaggebeden

Bezield en vurig bidden wij

Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij; nu het middaguur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis. Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het Lam gebracht. De middag werd tot...

Lees meer

Waarachtig God in uw bestuur

Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur, Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.   Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt, geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in ’t hart...

Lees meer