Morgengebeden

Looft de Heer

Lofzang Dan. 3, 57-88.56         Loflied van de gehele schepping     (apocrief)   Looft onze God, al zijn dienstknechten (Opb. 19, 5).   Looft de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft Hem eeuwig.   Looft de Heer, hemelse sferen, boden des Heren,...

Lees meer

Te Deum U, Heer, loven wij

Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij. U, eeuwige Vader, eert heel de aarde. Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen en alle machten. Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen die zonder ophouden zingen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten....

Lees meer

Ik geef U mijn handen

Heer Jezus Christus, Ik geef U mijn handen om Uw werk te verrichten, Uw zegen te verspreiden. Ik geef U mijn voeten om Uw weg te gaan. Ik geef U mijn ogen om in de ander U te mogen zien. Ik geef U mijn oren om naar U en de ander te kunnen luisteren. Ik geef U mijn...

Lees meer

Ik weet niet waar ik heen ga

HEER MIJN GOD Ik weet niet waar ik heen ga. Ik ken de weg niet die voor me ligt. Ik kan niet met zekerheid zeggen waar hij zal eindigen. Ook ken ik mezelf niet echt, en als ik denk dat ik Uw wil volg, dan betekent dit nog niet dat ik dat ook werkelijk doe. Maar ik...

Lees meer

Heer, maak mij een instrument van uw liefde.

Heer, maak mij een instrument van uw liefde. Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen. Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken. Waar verdeeldheid heerst, laat mij eenheid stichten. Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen. Waar dwaling...

Lees meer

Nu wordt het licht, de dag breekt aan,

Nu wordt het licht, de dag breekt aan, de Heer wekt ons om op te staan. God zij geloofd, dat Hij vannacht ons heeft bewaard voor satans macht. Oefen, Heer Christus, deze dag over ons leven uw gezag. Laten uw englen sterk en rein met al uw goedheid om ons zijn, opdat...

Lees meer