Preekschetsen

Een serie korte preekschetsen

Blijf in Hem

28 En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst. 29 Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem...

Lees meer

Licht tegenover donker

1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der...

Lees meer

Emmaüsgangers

Lucas 24 Die dag waren er twee van hen op weg naar een dorp, dat Emmaüs heette en ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. Dat is een tragische mededeling. Het gehele evangelie hebben we niets anders gehoord dan dat Jezus naar Jeruzalem onderweg was. De twee leerlingen...

Lees meer